’t Haarhoes

't Haarhoes

Nieuws

Maatwerkoplossing

Misschien heeft u er in de media over gelezen. De gemeente Berkelland is bezig met het opstellen van Maatwerkoplossingen voor de
dorpshuizen in alle kernen.
E.e.a. komt voort uit het feit dat eind 2011 de gemeentelijke bijdrage aan de dorpshuizen is beëindigd. Ook voor ’t Haarhoes wordt zo’n zogenaamde Maatwerkoplossing opgesteld.
Om een reëel beeld te krijgen van het (financiële) korte en lange termijn perspectief, is een vitaliteitsscan uitgevoerd en een meerjaren onderhoudsplan opgesteld.
De gemeenteraad zal op 19 december een besluit nemen.

Jeu de boules baan opgeknapt

De Jeu de boules baan bij ’t Haarhoes is de afgelopen week opgeknapt. Vorig jaar werd de ondergrond al vernieuwd en verlichting geplaatst. Nu is de baan los gehaald en opnieuw geëgaliseerd. Rondom het speelveld is een houten omheining geplaatst. Het resultaat mag er zijn. Klik hier voor meer foto’s.


Dank aan het Oranje Fonds voor de financiële bijdrage
en de vrijwilligers voor hun inspanningen!

Momenteel is er ‘winterstop’. In mei 2018 wordt weer wekelijks op de donderdagavond Jeu de boules gespeeld. Iedereen is dan van harte welkom om een balletje mee te gooien.

Hart voor de Achterhoek

                        

’t Haarhoes doet mee aan de actie Hart voor de Achterhoek van de Rabobank Noord Oost Achterhoek.
Ben je lid van de Rabobank? Dan ontvang je per post een unieke code waarmee je van dinsdag 9 mei tot en met vrijdag 26 mei kunt stemmen.
Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging of stichting mogen worden uitgebracht.


Iedere stem is geld waard            Stem (ook) op ons!              Iedere stem is geld waard


De actie is bedoeld om een bijdrage te leveren aan locale leefbaarheid, cultuur, educatie, sport & recreatie.
We hopen op jullie stem te kunnen rekenen. Alvast hartelijk bedankt.

Meer informatie over deze actie is te vinden op www.mijnbankenik.nl/noa/hartvoordeachterhoek?
Alleen leden van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek mogen stemmen. Als je klant bent, ben je niet automatisch lid. Door lid te worden, mag je tijdens een volgende campagne ook meestemmen. Het lidmaatschap aanvragen kan via de website www.rabobank.nl/noa, onder het blokje ‘De voordelen van het lidmaatschap’.

NLdoet 2017

NLdoet 2017

Zaterdag 11 maart hebben we mee gedaan aan de landelijke vrijwilligersactie NLdoet. In en rondom ’t Haarhoes werd de grote voorjaarsschoonmaak gehouden.
Diverse groepen waren druk in de weer met een eigen klus. maar er werd gezamenlijk koffie gedronken en geluncht.
Een grote groep actieve mensen, mooi weer, iets lekkers bij de koffie en ter afsluiting een heerlijke lunch. 
Allen bedankt!
Klik hier voor de foto’s

 

't Haarhoes
't Haarhoes
't Haarhoes