Er zijn binnen het bestuur wat taken herverdeeld.
Voortaan zal Annet Brunshorst de agenda van ’t Haarhoes beheren. Dit betekent dat zij alle reserveringsaanvragen ontvangt en verwerkt en zo nodig bar vrijwilligers regelt.

Reserveren kan via één van de knoppen ‘Agenda+Reserveren’ of de knop ‘Ruimtes’.

Heb je vragen o.i.d. over een reservering, stuur dan een mail aan: reservering@haarhoes.nl   Dit e-mailadres blijft ongewijzigd. Berichten worden z.s.m. beantwoord.
Dit is ook het moment om de kantine inkoop wat anders te organiseren en neer te leggen bij de agenda beheerder omdat deze altijd zicht heeft op komende evenementen. Dat maakt gericht inkopen makkelijker.

Met dank aan Joke en Henk Groothornte, die deze (vaak lastige) taak jarenlang op zich hebben genomen.