Haarhoes

't Haarhoes

Corona Protocol

Coronaprotocol Stichting ‘t Haarhoes Noordijk

Wij gaan uit van de algemene regels van het RIVM. Deze worden in dit coronaprotocol vertaald naar de praktijk. Kijk voor specifieke regels voor sport, of cultuur op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Algemene maatregelen

In ‘t Haarhoes moeten de algemene maatregelen altijd in acht worden genomen, dit zijn:

 • Was vaker je handen
 • Nies in je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen
 • Probeer afstand te houden van elkaar
 • Bij klachten zoals hoesten, keelpijn, verkoudheid en/of koorts blijf je thuis
 • Wij vragen vooraf aan bezoekers of zij klachten hebben en kunnen om een corona toegangsbewijs vragen, als dat nodig is voor de activiteit waaraan je deelneemt. Dit toegangsbewijs kun je op deze manier krijgen (via de corona check app, of een papieren versie) https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs.
 • Als een bezoeker ziekteverschijnselen vertoont, wordt deze persoon verzocht naar huis te gaan

Hygiëne

Wij stellen in ieder geval bij de ingang, de bar en toiletten desinfecterende handgel, of handzeep en papieren doekjes beschikbaar, zodat iedereen de handen op ieder moment kan desinfecteren.

Gebruikers van ruimtes/zalen

 • Gebruikers die een ruimte willen huren moeten dit vooraf reserveren via de Noordijksite. Op de site is het maximaal aantal gebruikers aangegeven.
 • Betaal zoveel mogelijk contactloos en met de pin

Communicatie

 • Bezoekers, gebruikers en vrijwilligers worden via e-mail, de Noordijksite en Facebook geïnformeerd over de corona maatregelen
 • Ook hangen in ‘t Haarhoes posters om iedereen te informeren over de maatregelen.

Verantwoordelijkheid

Het bestuur is verantwoordelijk voor:

 • Beleid t.a.v. coronamaatregelen. Het bestuur maakt beleid, protocollen en communicatieplan. Past dit waar nodig aan om het up-to-date te houden. Licht verenigingen, huurders en andere gebruikers in over de (wijzigingen van) maatregelen. Informeert gebruikers over de genomen maatregelen, brengt veiligheidsvoorzieningen aan zoals informatieposters/folders, hygiëneregels, looproutes, etc. Het bestuur spreekt mensen aan op hun gedrag als daar aanleiding toe is, de zogenoemde zorgplicht.

Bezoekers zijn verantwoordelijk voor:

 • Bezoekers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor constante controle en naleving van de maatregelen, maar zal wel mensen en verenigingen aanspreken als daar aanleiding toe is. Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid om zich aan de regels te houden.

Verenigingen/huurders zijn verantwoordelijk voor:

 • Verenigingen en huurders zijn medeverantwoordelijk voor het gedrag van hun leden en spreken indien nodig de leden aan op hun gedrag. Ook passen zij de corona check toe bij de activiteiten waarvoor dit vereist is.

Versie 14 september 2021

't Haarhoes
't Haarhoes
't Haarhoes