Haarhoes

't Haarhoes

Corona Protocol

Coronaprotocol Stichting ‘t Haarhoes Noordijk

 De algemene regels van het RIVM worden in dit coronaprotocol vertaald naar de praktijk.

 Algemene maatregelen

In ‘t Haarhoes moeten de algemene maatregelen altijd in acht worden genomen, die zijn:

 • Was vaker je handen
 • Nies in je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen
 • Iedereen van 13 jaar of ouder draagt een mondkapje
 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt altijd 1,5 meter afstand van elkaar
 • Bij klachten zoals hoesten, keelpijn, verkoudheid en/of koorts blijf je thuis
 • Bij ernstige symptomen zoals koorts (vanaf 38 graden Celsius) of benauwdheid moet het hele huishouden thuisblijven
 • Wij vragen vooraf aan bezoekers of ze een risico zijn. Als een bezoeker ziekteverschijnselen vertoont, wordt deze persoon verzocht naar huis te gaan
 • Vooraf reserveren is verplicht (dit mag ook bij de deur)
 • Wij registeren bezoekers (mag ook een contactpersoon van een club zijn)

Hygiëne

 • Iedereen moet bij binnenkomst zijn/haar handen wassen.
 • Wij stellen in iedere ruimte desinfecterende handgel, papieren doekjes en oppervlaktesprays beschikbaar, zodat iedereen de handen op ieder moment kan desinfecteren.
 • Vrijwilligers die een bar-of keukendienst draaien dragen handschoenen. Overige persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet nodig.
 • Wij schenken koffie/thee in kartonnen bekers en gebruiken individueel verpakte suiker en melk. Door gebruik te maken van kartonnen bekers is er het minste contact.
 • Wij hanteren een schoonmaakprotocol. Dit zorgt ervoor dat de schoonmakers veilig kunnen werken en de ruimtes schoon en veilig blijven. Oppervlakken die veelvuldig worden aangeraakt (deurklinken, trapleuningen, kranen, knopjes van het koffiezetapparaat, etc.) worden regelmatig (meerdere keren per dag) schoongemaakt met water en zeep, of desinfecterend middel. We maken ruimtes na gebruik schoon.

 Looproutes

‘t Haarhoes hanteert geen standaard looproutes, we gaan hierbij uit van het gezond verstand van bezoekers en vrijwilligers. Er is voldoende ruimte om elkaar op diverse plekken op 1,5 meter afstand te passeren.

Op bepaalde momenten waarbij we verwachten meer ruimte nodig te hebben, hanteren we tijdelijke looproutes. Deze worden duidelijk zichtbaar aangebracht, bezoekers en vrijwilligers worden gedacht deze looproutes te volgen.

Gebruikers van ruimtes/zalen

 • Gebruikers die een ruimte willen huren moeten dit vooraf reserveren via de Noordijksite. Op de site is het maximaal aantal gebruikers aangegeven, zodat dit makkelijk te handhaven blijft
 • De tafels en stoelen in ‘t Haarhoes staan minimaal 1,5 meter uit elkaar
 • Er mogen maximaal 4 verschillende personen aan één tafel zitten op 1,5 meter afstand (dit geldt ook voor de bar). Voor mensen uit hetzelfde huishouden geldt deze regel niet.
 • Iedereen heeft een vaste zitplaats, zonder roulatie en uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand. Er is dus niet een maximaal aantal personen, dat gebruik mag maken van ‘t Haarhoes, zolang de 1,5 meter gewaarborgd kan worden.
 • Vrijwilligers moeten altijd 1,5 meter afstand houden.
 • Betaal zoveel mogelijk contactloos en met de pin
 • Hang jassen niet aan de kapstok, maar over de stoel die u gebruikt. Dit om drukte bij de kapstokken te vermijden

 Communicatie

 • Bezoekers, gebruikers en vrijwilligers worden via E-mail, de Noordijksite en Facebook geïnformeerd over de corona maatregelen
 • Ook hangen in ‘t Haarhoes posters om iedereen te informeren over de maatregelen.

 Verantwoordelijkheid

Het bestuur is verantwoordelijk voor:

 • Beleid t.a.v. coronamaatregelen. Het bestuur maakt beleid, protocollen en communicatieplan. Past dit waar nodig aan om het up-to-date te houden. Licht verenigingen, huurders en andere gebruikers in over de (wijzigingen van) maatregelen. Informeert gebruikers over de genomen maatregelen, brengt veiligheidsvoorzieningen aan zoals informatieposters/folders, hygiëneregels, looproutes, etc. Het bestuur spreekt mensen aan op hun gedrag als daar aanleiding toe is, de zogenoemde zorgplicht.

 Bezoekers zijn verantwoordelijk voor:

 • Bezoekers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor constante controle en naleving van de maatregelen, maar zal wel mensen en verenigingen aanspreken als daar aanleiding toe is. Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid om zich aan de regels te houden.

 Verenigingen/huurders zijn verantwoordelijk voor:

 • Besturen van verenigingen en huurders zijn medeverantwoordelijk voor het gedrag van hun leden en spreken indien nodig de leden aan op hun gedrag.

 

't Haarhoes
't Haarhoes
't Haarhoes