Met ingang van 27 mei start Dorpsböke Noordijk weer met de uitleen van boeken.

Ieder die hiervan gebruik wil maken is van harte welkom op de donderdagmiddag tussen 13.00 uur en 14.30 uur in ’t Haarhoes.