Per 1 januari heeft Frank Meijer het voorzitterschap overgedragen aan Wendy Grave. Voor Frank bleken de drukke werkzaamheden voor zijn eigen bedrijf lastig te combineren met de voorzitterstaken. Hij blijft wel bestuurslid maar zal zich voortaan hoofdzakelijk projectmatig bezig houden met de (grotere) technische zaken.

Wendy maakt sinds februari 2018 deel uit van het Haarhoes bestuur en de Activiteitencommissie. Zij mag zich de 1e vrouwelijke voorzitter van ons dorpshuis noemen.

Wij zijn blij dat we met deze wijziging toch in dezelfde samenstelling als voltallig bestuur het nieuwe jaar ingaan, waarin we onze activiteiten weer snel hopen te hervatten.

De voorzittershamer is op gepaste 1,5 meter afstand overgedragen.

Klik hier voor de huidige bestuurssamenstelling en E-mailadressen.