‘t Haarhoes

't Haarhoes

Nieuws

Pinnen… Ja graag!


Ook in ‘t Haarhoes kan nu gepind worden, graag zelfs!
Jij hoeft niet aan kleingeld te denken en wij niet aan wisselgeld. Betaalgemak voor iedereen.

NLdoet ondanks slechte weer toch een succes

   

Ondanks het slechte weer, zijn we met een tiental vrijwilligers actief bezig geweest tijdens de NLdoet-dag op 16 maart en hebben we nuttige klussen gedaan in en om ’t Haarhoes. Heel fijn dat er toch ieder jaar weer enkele mensen zijn die op hun vrije zaterdag aan de slag willen gaan in ons dorpshuis.

Aan allen: Heel erg bedankt daarvoor!

Edwin Markink draagt voorzittershamer over

Edwin Markink, heeft na ruim 11 jaar afscheid genomen als voorzitter van Stichting ’t Haarhoes.
In oktober 2007 volgde hij toenmalig voorzitter Henk Groothornte op en was daarmee de 2e voorzitter van het dorpshuis bestuur sinds de oprichting in februari 2000. Daarvoor maakte hij jaren deel uit van de PR-commissie (nu Activiteitencommissie).
Hij startte destijds zijn voorzittersfunctie met het opstellen van een duidelijke taakverdeling binnen het bestuur, zodat ieder wist wat hem/haar te doen stond.
Onder zijn leiding werden diverse activiteiten en projecten opgezet die, zodra ze goed liepen, zelfstandig werden voortgezet door de verschillende werkgroepen.
Zijn meest intensieve bestuursperiode was ongetwijfeld van 2012 tot 2015 toen hij, samen met het projectteam, de plannen heeft ontwikkeld voor de verbouw van ons dorpshuis.
Hij was niet alleen bestuurlijk zeer betrokken, ook als volleyballer is hij wekelijks in de sportzaal te vinden en als er geklust moet worden steekt hij graag z’n handen uit de mouwen. We zullen hem dus vast nog regelmatig tegenkomen in ‘t Haarhoes.
Edwin, enorm bedankt voor het zichtbare (en onzichtbare) werk dat je al die jaren hebt verricht.

De voorzittershamer is overgedragen aan Frank Meijer. Frank is sinds 4 jaar als bestuurslid verantwoordelijk voor het technisch beheer van ’t Haarhoes. Voor de technische zaken zal hij ondersteuning krijgen van Mathijs ten Dolle, die als nieuw bestuurslid is toegetreden.

 

 

't Haarhoes
't Haarhoes
't Haarhoes