‘t Haarhoes

't Haarhoes

Nieuws

Kuiern onder’n kasboom

Op donderdag 21 december gaan we van 18.30-20.00 uur weer Kuiern onder’n kasboom bie ‘t Haarhoes
Deze gezellige bijeenkomst voor jong en oud is vorig jaar door onze Activiteitencommissie nieuw opgezet en enthousiast ontvangen. Er is voor iedereen een verwarmende versnapering en zelfs de Kerstman is aanwezig.
Het is de bedoeling om hier met z’n allen een mooie eindejaarstraditie van te maken.  

Daarom:   Tot ziens onder’n kasboom!     

Met dank aan Lammersen Kerstbomen, Harpersweg 7 Noordijk
voor het beschikbaar stellen van de boom.

 

         

Incasso donatie Vrienden van ‘t Haarhoes

Beste Vrienden van ’t Haarhoes,

Eind december zal uw jaarlijkse donatie voor ons dorpshuis weer automatisch van uw rekening worden afgeschreven.
U herkent de betaling aan het incassantenID: NL03ZZZ080867340000
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Maatwerkoplossing

Misschien heeft u er in de media over gelezen. De gemeente Berkelland is bezig met het opstellen van Maatwerkoplossingen voor de
dorpshuizen in alle kernen.
E.e.a. komt voort uit het feit dat eind 2011 de gemeentelijke bijdrage aan de dorpshuizen is beëindigd. Ook voor ’t Haarhoes wordt zo’n zogenaamde Maatwerkoplossing opgesteld.
Om een reëel beeld te krijgen van het (financiële) korte en lange termijn perspectief, is een vitaliteitsscan uitgevoerd en een meerjaren onderhoudsplan opgesteld.
De gemeenteraad zal op 19 december een besluit nemen.

Jeu de boules baan opgeknapt

De Jeu de boules baan bij ‘t Haarhoes is de afgelopen week opgeknapt. Vorig jaar werd de ondergrond al vernieuwd en verlichting geplaatst. Nu is de baan los gehaald en opnieuw geëgaliseerd. Rondom het speelveld is een houten omheining geplaatst. Het resultaat mag er zijn. Klik hier voor meer foto’s.


Dank aan het Oranje Fonds voor de financiële bijdrage
en de vrijwilligers voor hun inspanningen!

Momenteel is er ‘winterstop’. In mei 2018 wordt weer wekelijks op de donderdagavond Jeu de boules gespeeld. Iedereen is dan van harte welkom om een balletje mee te gooien.

't Haarhoes
't Haarhoes
't Haarhoes