‘t Haarhoes

't Haarhoes

Nieuws

Edwin Markink draagt voorzittershamer over

Edwin Markink, heeft na ruim 11 jaar afscheid genomen als voorzitter van Stichting ’t Haarhoes.
In oktober 2007 volgde hij toenmalig voorzitter Henk Groothornte op en was daarmee de 2e voorzitter van het dorpshuis bestuur sinds de oprichting in februari 2000. Daarvoor maakte hij jaren deel uit van de PR-commissie (nu Activiteitencommissie).
Hij startte destijds zijn voorzittersfunctie met het opstellen van een duidelijke taakverdeling binnen het bestuur, zodat ieder wist wat hem/haar te doen stond.
Onder zijn leiding werden diverse activiteiten en projecten opgezet die, zodra ze goed liepen, zelfstandig werden voortgezet door de verschillende werkgroepen.
Zijn meest intensieve bestuursperiode was ongetwijfeld van 2012 tot 2015 toen hij, samen met het projectteam, de plannen heeft ontwikkeld voor de verbouw van ons dorpshuis.
Hij was niet alleen bestuurlijk zeer betrokken, ook als volleyballer is hij wekelijks in de sportzaal te vinden en als er geklust moet worden steekt hij graag z’n handen uit de mouwen. We zullen hem dus vast nog regelmatig tegenkomen in ‘t Haarhoes.
Edwin, enorm bedankt voor het zichtbare (en onzichtbare) werk dat je al die jaren hebt verricht.

De voorzittershamer is overgedragen aan Frank Meijer. Frank is sinds 4 jaar als bestuurslid verantwoordelijk voor het technisch beheer van ’t Haarhoes. Voor de technische zaken zal hij ondersteuning krijgen van Mathijs ten Dolle, die als nieuw bestuurslid is toegetreden.

 

 

Groot onderhoud vloeren

Rondom de aankomende kerstvakantie gaat er groot onderhoud uitgevoerd worden aan de vloeren van de sportzaal, kleedruimtes en douches
in ’t Haarhoes.       
Helaas is het onvermijdelijk dat hiervoor deze ruimtes enkele weken niet of beperkt beschikbaar zijn voor activiteiten.

De planning is als volgt:
– week 50 + 51 (maandag 10 dec t/m vrijdag 21 dec) wordt de vloer van de sportzaal voorzien van een nieuwe toplaag en nieuwe belijning. Deze twee weken is de sportzaal niet te gebruiken.
week 1 + 2 (woensdag 2 jan t/m vrijdag 11 januari) worden de kleedruimtes en douches voorzien van nieuwe top lagen. In deze weken is de sportzaal wel weer te gebruiken, echter zijn dus de kleedruimtes en douches buiten gebruik.

Deze werkzaamheden zijn bewust in deze periode gepland om minimaal overlast te bezorgen voor de school. In week 1 (vakantie) wordt er namelijk geluidsoverlast veroorzaakt bij het verwijderen van de huidige vloeren in de kleedruimtes/douches.

We zijn ons ervan bewust dat het uit gebruik nemen van deze ruimtes invloed heeft op jullie sportactiviteiten, maar we vragen hier begrip voor. Het eindresultaat zal zijn dat we weer vele jaren kunnen genieten van een goede en bijzonder mooie sportvloer en goed te onderhouden natte ruimtes.

Voor vragen rondom dit onderhoud graag contact opnemen met Frank Meijer:  technischbeheer@haarhoes.nl  

't Haarhoes
't Haarhoes
't Haarhoes