De versoepeling van de coronamaatregelen die het kabinet had aangekondigd kunnen doorgaan.
Voor buurthuizen en ontmoetingscentra gelden dezelfde regels als voor culturele instellingen. Dit betekent dat vanaf 1 juni ook dorpshuizen 30 mensen mogen ontvangen mits aan strikte voorwaarden wordt voldaan. Helaas geldt de versoepeling nog niet voor binnensport activiteiten.

We zijn bezig om de mogelijkheden in kaart te brengen en voorbereidingen te treffen om ook ’t Haarhoes vanaf 1 juni weer (deels) te kunnen openen. 
Zodra hierover duidelijkheid is, zullen we dat kenbaar maken.