50+ Middag in ’t Haarhoes

50+ Middag

De 50+ middag is er voor de gezelligheid of om een kaartje te leggen, te sjoelen, rummikub etc.

Of alleen voor een kopje koffie en een praatje.

Deze 50+ middag vindt steeds plaats na het Met Mekaar Ett’n, dus één keer in de 4 weken.

In 2022 op: 28 oktober, 25 november en 30 december.

Waar:        In het Haarhoes

Hoe laat:   Van 14.15 uur tot 16.15 uur

Kosten:     Alleen de eigen consumptie

Opgave is niet nodig.

Contactpersoon  Anne Mieke Wesseldijk mobiel (06) 18057791.