We hebben Alexandra Roelink weer bereid gevonden om een tweetal workshops bloemschikken (voor de kerst) te verzorgen.

Deze gaan plaatsvinden op woensdagavond 11 december en donderdagavond 12 december.

Voor meer informatie en een voorbeeld, open deze link: Bloemschikken Kerst 11 en 12-12-2019

Inmiddels zijn beide avonden VOL !!