Op donderdag 11 april a.s. gaan we in ‘t Haarhoes onder leiding van Alexandra Roelink een bloemstuk maken voor Pasen.

We beginnen om 19.30 uur

De kosten voor deze workshop zijn € 16,50 inclusief alle materialen en één kopje koffie of thee. Verdere consumpties zijn voor eigen rekening.

Opgave graag voor 4 april via mail: activiteitencommissie@haarhoes.nl of bel Mirja Hofmeijer, tel. 292399.

Voor een foto van hetgeen we gaan maken klik op onderstaande link.

Bloemschikworkshop pasen 11-04-2019