Op dinsdag 10 mei 2022 verzorgt Esther Ardon een workshop Stippen in ’t Haarhoes.

Deze workshop begint om 19.30 uur, voor een voorbeeld open onderstaande link.

De kosten zijn € 22,00, dit is inclusief een kopje koffie of thee

Opgave kan via de mail: activiteitencommissie@haarhoes.nl of bel Annet Brunshorst (06) 49365573.

Workshop Stippen op 10 mei 2022.docx