AED’s Noordijk

Zoals bekend is zijn er in en buiten Noordijk vier AED-apparaten beschikbaar en er is een grote groep vrijwilligers getraind in het gebruik van de AED. Afgelopen jaar bleek er één buitenkast defect te zijn, waardoor deze niet meer open kon. Na enig overleg met...