HartslagNu

Hartveilig wonen

Info

AED-werkgroep Noordijk

HartslagNu (voorheen Hartveilig wonen) werkt met een SMS-alert systeem voor het snel inzetten van een reanimatie en een AED. Dit alles vindt plaats nadat er een alarmering is geweest via 112.

Momenteel zijn er 4 AED’s in en buiten Noordijk beschikbaar en er is een grote roep vrijwilligers getraind in het gebruik van de AED. Elk jaar wordt er voor die vrijwilligers een herhalingscursus hartreanimatie en bediening AED georganiseerd door de AED-werkgroep Noordijk.

Hoe werkt het:

Wanneer iemand onwel wordt en mogelijk een acute circulatiestilstand heeft, is snelle hulp van levensbelang. HartslagNu is een hulpsysteem waarbij vrijwilligers snel ter plaatse kunnen zijn om iemand te reanimeren. De vrijwilliger ontvangt een bericht op zijn telefoon, per app of sms, en wordt gevraagd rechtstreeks naar het slachtoffer te gaan of eerst een openbare AED op te halen en dan ter plaatse te gaan in afwachting van de ambulance.
Als vrijwilligers gebruik kunnen maken van een Automatisch Externe Defibrillator (AED) is de overlevingskans nog groter. Het apparaat geeft het slachtoffer, indien nodig, een stroomstoot waardoor de circulatie weer hersteld kan worden.
Voor meer informatie en/of om je aan te  melden als burgerhulpverlener zie https://hartslagnu.nl/burgerhulpverlening/

Heb je vragen, stel ze gerust.

AED-werkgroep Noordijk: Ina Timmerije en Ina Nijland

mail:  hartveiligwonen@noordijk.nu