Kindcentrum Natuurlijk Noordijk

Opvang en onderwijs voor kinderen van 0-12 jaar

Wat is Kindcentrum Natuurlijk Noordijk?
Het Kindcentrum biedt één toegangsdeur tot alle samenwerkende kindvoorzieningen binnen Noordijk. Hierdoor is het voor ouders eenvoudig om hun kinderen de gehele (werk)dag onder te brengen bij de veilige, kleinschalige en natuurlijke opvang- en onderwijsvoorzieningen binnen Noordijk.

Binnen het Noordijks Kindcentrum kleinschaligheid en maximale persoonlijke aandacht voor ieder kind voorop in de groene omgeving die Noordijk te bieden heeft. Dit in tegenstelling tot de grootschalige (integrale) kindcentra die in omliggende dorpen ontstaan.


Wie vindt u achter de voordeur van het Kindcentrum?
Gastouderopvang
Leeftijd:           0 – 12 jaar
Wanneer:       alle dagen vóór, tijdens en na schooltijd
Waar:              bij gastouder thuis
Contact:          Chantal Scheffer, chantal_scheffer@hotmail.com

Peuterwerk Klein Duimpje
Leeftijd:           2 – 4 jaar
Wanneer:       maandag- en donderdagochtend
Waar:              ‘t Haarhoes
Contact:          Wilma ten Dolle, g.j.ten.dolle@caiway.nl

Buitenschoolse Opvang BuitenNatuurlijk
Leeftijd:           4 – 12 jaar
Wanneer:        maandag, dinsdag, donderdag vóór en ná
                         schooltijd
Waar:              ‘t Haarhoes
Contact:          Minette Korterink, minette@bso-buitennatuurlijk.nl

Openbare Basisschool  B.Tormijnschool
Leeftijd:          4 – 12 jaar
Wanneer:       alle schooldagen 8:30u – 14:15u
                         (kleuters vrijdags -12:00u)
Waar:              Tormijnschool
Contact:          Elona te Lintelo, directie@tormijnschool.nl
                         www.tormijnschool.nl

Aanmelden
Wilt u uw kind(eren) aanmelden bij één of meer van de kindvoorzieningen? Dan kunt u direct met de voorziening contact opnemen of een mail sturen naar: info@natuurlijknoordijk.nl


Hoe werkt het?
Ouders kunnen, als daar behoefte aan is, hun kinderen voor schooltijd brengen bij de BSO of gastouder. Van hieruit worden ze naar Klein Duimpje of school gebracht. Na schooltijd worden de kinderen bij het plein overgedragen door de leerkracht aan de gastouder of BSO-leiding. De kinderen kunnen bij de opvang eerst even tot rust komen en wat eten en drinken. Daarna kan iedereen lekker naar buiten. Aan het einde van de middag kunnen ouders de kinderen weer ophalen.

De overdacht van Peuterwerk naar BSO of gastouder (en vice versa) verloopt “warm”. Dat wil zeggen dat er over elk kind wordt verteld hoe de ochtend is verlopen. Door de kleinschaligheid is er oog voor elk kind. De locaties onderhouden nauw contact met elkaar en zorgen op die manier voor een goede afstemming & overdracht.


Waarvoor een kindcentrum?
Kinderen zijn dagelijks onderweg tussen thuis, kinderopvang, school, buurt en vereniging. Wanneer de overgang tussen die verschillende omgevingen soepel verloopt, hebben ouders, kinderen en alle andere betrokkenen daar baat bij. Het kind voelt zich veilig en gekend, omdat het omringd wordt door vertrouwde gezichten die elkaar aanvullen in hun eenduidige benadering.

De kindvoorzieningen in Noordijk bieden een kleinschalige plek voor alle kinderen van baby tot tiener. Wanneer uw kind toe is aan het volgende stapje binnen het kindcentrum wordt er nauw samengewerkt zodat uw kind alvast kan wennen aan de nieuwe plek.


Waar staan we voor?

  • Natuurrijk en natuurlijk ontwikkelen in de groene omgeving van Noordijk
  • Brede talentontwikkeling
  • Kind ontwikkelt eigen mogelijkheden
  • Respect voor elkaar en onze omgeving
  • Kracht van samen
  • Kansengelijkheid voor iedereen
  • Verbindende ontmoetingsplek voor jong en oud
  • It takes a village to raise a child – je staat er niet alleen voor


Waarom natuurlijk en natuurrijk?
In Noordijk hebben de gastouderopvang, peuterwerk, buitenschoolse opvang en onderwijs dezelfde groene basisgedachte.

De wetenschap bewijst het: natuur maakt kinderen gezond. Dat concluderen onderzoekers Prof. Dr. Agnes van den Berg en Dr. Femke Beute uit relevante onderzoeken, in opdracht van OERRR. We zetten de zes belangrijkste gezondheidsredenen voor je op een rij.

1. Bewegingsvrijheid
Buiten kun je bewegen. En hoe meer je beweegt, hoe beter je er in wordt. Je motorische ontwikkeling train je door dingen te doen. Daarnaast geeft buiten zijn vrijheid in je hoofd. Je kunt er dromen en fantaseren. Deze ervaringen dragen bij aan de ontwikkeling van een eigen identiteit van kinderen.

2. Weerbaarheid
In de natuur kom je veel uitdagingen tegen die je kunt overwinnen. Denk aan enge beestjes, glibberige boomstammen en moeilijk te beklimmen bomen. Obstakels overwinnen versterkt de mentale en lichamelijke weerbaarheid van kinderen.

3. Lekker slapen
Natuurlijk daglicht is belangrijk voor een goed-functionerende biologische klok. Deze biologische klok stuurt ons slaap-waakritme aan, maar reguleert ook de hormoonhuishouding en veel andere lichamelijke systemen.

4. Minder stress
Wie denkt dat kinderen geen stress kennen, is de toetsen van school vergeten…Het belangrijkste advies bij stress is: ga naar buiten! Ga wandelen, ga fietsen, zoek de buitenlucht op. De wijde omgeving, de rust én de lichamelijke activiteit nemen stress weg. Dit geldt ook preventief.

5. Vitamine D
Direct zonlicht op de huid zorgt voor de aanmaak van vitamine D. Deze vitamine speelt een belangrijke rol bij de opname van mineralen, het versterken van het immuunsysteem, het verlagen van de kans op ziekten zoals diabetes en astma, en het verhogen van de levensverwachting.

6. Goede ogen
Wanneer je naar een telefoon- of beeldscherm kijkt, kijk je alleen van dichtbij. Om oogspieren te trainen is het belangrijk om regelmatig actief naar iets te kijken wat verder weg is. Daarom adviseert het Oogfonds om kinderen minimaal twee uur per dag buiten te laten spelen. Zo maak je de kans kleiner dat je bijziend wordt. (bron: https://www.natuurmonumenten.nl/)

Onderzoek naar buitenlessen door DUO en het IVN Natuureducatie
Hoogleraar Natuurbeleving Agnes van den Berg deed onderzoek bij groene kinderdagverblijven, waarbij de kinderen het grootste gedeelte van de dag buiten zijn, “Je ziet meer creatief gedrag bij de kinderen. Spelen in de natuur biedt kinderen niet alleen buitenlucht, het stimuleert dus ook hun creativiteit en helpt mentale barrières en angsten te overwinnen. Zo ontwikkelen ze zelfvertrouwen. Kinderen worden, net als volwassenen, kalm van natuur. Daarnaast versterkt het hun immuunsysteem.

Meer bewegen = beter presteren
Wetenschapsjournalist Mark Mieras onderzocht in een literatuurstudie het belang van buitenles voor het kinderbrein. Daaruit blijkt onder andere dat met meer sport en spel, meer beweging, een beter lichaamsbesef en meer vrije speeltijd leerlingen cognitief beter kunnen presteren. Basisschoolleerlingen die buiten hebben gespeeld gedragen zich beter in de klas, ze zijn taakgerichter. Daarnaast presteren kinderen die tijdens het leren hun lichaam gebruiken beter in de les. (bron: https://www.ivn.nl/)


Informatie of aanmelden
Neem contact op met één van de kindvoorzieningen of stuur een mail naar info@natuurlijknoordijk.nl

 

 

Contactpersoon Kindcentrum: Hanneke Meijer

E-mail: info@natuurlijknoordijk.nl