Noordijks Belang

Noordijks Belang

Noordijks Belang

Noordijks Belang is, zoals de naam al aangeeft, de lokale belangenvereniging in Noordijk. We proberen in de breedste zin van het woord het belang van de Noordijkse gemeenschap te vertegenwoordigen. Dit doen we door een brug te slaan tussen de Noordijkse gemeenschap, de gemeente Berkelland en overige relevante organisaties en partijen.


Als bestuur van het Noordijks Belang proberen de belangrijkste ontwikkelingen die invloed hebben op onze gemeenschap te volgen. We vergaderen eens in de zes weken, normaal gesproken in ‘t Haarhoes te Noordijk. In de Corona periode hebben we dat vooral digitaal gedaan. Omdat het bestuur natuurlijk niet alles meekrijgt, is het van groot belang dat de Noordijkers ook ons kunnen vinden en bereiken. Ideeën, initiatieven en knelpunten horen we graag, zodat we hier als gemeenschap gezamenlijk mee aan de slag kunnen.De voortgang en onze bezigheden proberen we via de website en de Noordijker Koerier met de bevolking te delen.


Wanneer u meer wilt hebben weten over waar we in deze verschillende projecten en werkgroepen allemaal exact mee bezig zijn, kunt u op onze nieuws pagina kijken of contact opnemen met ons via de e-mail.


Met vriendelijke groet,

Noordijks Belang

 

Contactgegevens

9 + 8 =