Noordijks Belang

Noordijks Belang

Omschrijving

Een kern met pit.

Deze slogan geeft Noordijk kernachtig weer! Een kern met ongeveer 800 inwoners waar veel wordt ondernomen om het bruisend te houden. Noordijk heeft diverse culturele en sportieve mogelijkheden. Noordijk kenmerkt zich door haar agrarische karakter. De kern wordt omgeven door landerijen en bossen. In het buitengebied is er in de vorm van ‘de Bollert’, ‘de Ballasput’ en ‘de Needse Berg’ veel natuur te vinden. Deze loofbossen en de visvijver staan garant voor vele activiteiten.

‘de Bollert’/’het Noordijkerveld’ wordt ieder jaar de Bollert Brons georganiseerd; een jaarlijks terug kerend paardenfestijn.

Binnen de bebouwde kom is de school gelokaliseerd. De school heeft beschikking over een fraai dorpsplein en ligt naast ’t Haarhoes. ’t Haarhoes is een multifunctionele gebouw dat ruimte biedt aan tal van activiteiten. De nabijgelegen ‘Oale Schole’, een informatiecentrum over Noordijk in vroegere tijden, is de thuishaven voor activiteiten als het jaarlijkse ‘vetpriezen’. Deze drie gebouwen vormen samen het hart van Noordijk.

In de kern is er een woonwijk en zijn er verschillende wegen met lintbebouwing. Tevens is hier het plaatselijke café, de voetbalvereniging en de muziekvereniging te vinden. In en rond de kern komt, door middel van boerderijen, het agrarische karakter tot uiting. Net buiten de kern is het PINO terrein, of wel het pinksterterrein te vinden. Hier wordt het jaarlijks terugkerende pinkster feest gevierd.

In Noordijk zijn verschillende ondernemers actief. Grote bedrijven als Timmerije Kunstoffen kunnen terug gevonden worden aan de rand van de bebouwde kom. Kleinere ondernemingen als bouwbedrijven en installatiebedrijven en vele ZZPers bevinden zich vaak aan huis.

Voor verdere informatie willen wij u verwijzen naar de verschillende pagina’s op de site. Voor overige vragen en opmerkingen kunt u zich te allen tijde wenden tot het Noordijks Belang.

Contactgegevens

13 + 9 =