Noordijks Belang

Noordijks Belang

Dorpsplan

Via deze pagina proberen wij u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen met betrekking tot het nieuwe dorpsplan.

Enquete “Woonwensen Noordijk”

Vandaag is de enquête voor het woononderzoek en dorpsplan geopend. We nodigen alle Noordijkers uit om deze in te vullen!

U kunt de enquete tevens bereiken door op de onderstaande link te klikken:

Enquete Noordijk

Heeft u problemen met het invullen van deze enquête op de website of schriftelijk? De projectgroep heeft twee inloopavonden georganiseerd in ‘t Haarhoes waar ze u graag met deze problemen helpen.

Data van de inloopavonden:
– Maandag 10 december 19.00 – 21.00
– Maandag 17 december 18.00 – 20.00

Vragen mogen ook altijd gesteld worden middels de e-mail: dorpsplan_noordijk@outlook.com

Geen automatische alt-tekst beschikbaar.

Startbijeenkomst Dorpsplan

Op 15 november vond de startbijeenkomst plaats over het woononderzoek en nieuwe Dorpsplan voor Noordijk in ’t Haarhoes. Samen werd er gesproken over het leven en wonen in het dorp en hoe iedereen in de toekomst prettig kan blijven wonen in het dorp.

De gemeente Berkelland heeft van deze bijeenkomst een verslag gemaakt en deze is terug te vinden in de huis-aan-huis-krant en via onderstaande link:

https://www.gemeenteberkelland.nl/Inwoners/Nieuwsberichten/Nieuws/2018/November/Woononderzoek_en_dorpsplan

De vervolgstap is de dorpsenquête die wordt gehouden onder alle inwoners van Noordijk. We nodigen alle Noordijkers uit om hun wensen en behoeften middels deze enquête kenbaar te maken.