Noordijks Belang

Noordijks Belang

Wonen in Noordijk

In het kader van het ontwikkelen van een nieuwe dorpsvisie voor Noordijk heeft de werkgroep wonen geïnventariseerd
welke woonbehoefte Noordijk heeft. 

Op basis hiervan willen we het volgende bereiken:

  • Een goede mix in de woningvoorraad die voldoende woonmogelijkheden biedt voor starters, gezinnen en
    ouderen om in Noordijk te blijven of om zich te vestigen.
  • Een woningvoorraad die het mogelijk maakt voor verschillende doelgroepen om te wonen en werken in het buitengebied, op een wijze die aansluit bij het veranderende karakter van het platteland en de functie die men eraan wil geven.
  • Een woningvoorraad die het mogelijk maakt voor verschillende doelgroepen om te wonen en werken in het buitengebied, op een wijze die aansluit bij het veranderende karakter van het platteland en de functie die men eraan wil geven.

 

 

 

Woningbehoefte in de toekomst of andere vragen?

Het ‘Plan Vonderman’ is inmiddels gevuld. Echter lopen er gesprekken vanuit het Noordijks Belang met de gemeente Berkelland over
hoe we in de toekomst in de woningbehoefte in Noordijk gaan voorzien.

Voor vragen of opmerkingen over dit plan of andere woon-gerelateerde vragen kunt u contact opnemen via:
– Het contactformulier op deze pagina
– Een e-mail te sturen naar: noordijksbelang@gmail.com

 

Contactformulier

14 + 4 =