Noordijks Belang

Noordijks Belang

Visie / missie

De visie en missie voor het Noordijks Belang,

Als Noordijks Belang proberen wij het algemeen belang van de Noordijkse gemeenschap te vertegenwoordigen. Dit willen wij in de breedste zin van het woord. Dit doen wij middels contacten met de gemeente Berkelland en overige relevante organisaties en partijen.

Als bestuur zijnde proberen wij op de hoogte te blijven van de ontwikkeling in de samenleving. Wij vergaderen eens in de zes weken in ‘t Haarhoes te Noordijk. Als bestuur kunnen en weten wij ook niet alles daarom is input vanuit de bevolking altijd welkom. Ideeën, initiatieven en knelpunten mogen aangedragen worden. Wij kunnen kijken hoe we hier invulling aan kunnen geven. De uitkomsten zullen we altijd met de betrokkenen terug koppelen. 

De voortgang en onze bezigheden proberen we via de website en de Noordijker Koerier met de bevolking te communiceren. Hierdoor willen betrokkenheid en openheid creëren. Op de website kunt u ook onze contactgegevens vinden.

De komende periode zijn bezig met de volgende projecten:

  • Bezoek van college van Burgemeester en Wethouders.
  • Realiseren van het glasvezel project. (voortgang bewaken)
  • Leefbaarheid bevorderen in Noordijk.

Wanneer u meer inzicht wilt hebben in deze projecten kunt u op onze nieuws pagina kijken of contact opnemen met ons.